Господарські зобов'язання : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р., рівень вищої освіти: другий (магістерський), спеціалізація Юридична служба у сфері господарської діяльності

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами освіти ґрунтових теоретичних знань та практичних навиків у галузі цивілістики, та господарського права, розуміння закономірностей, характеру і тенденцій розвитку зобов’язального права, а також набуття уявлення про пануючу в країні концепцію зобов’язального права. Предметом вивчення є зобов’язальне право в сфері господарських правовідносин.
Опис
Ключові слова
зобов’язальне право, господарські зобов’язання, господарські договори, зміст господарського договору, позадоговорні зобов’язання, забезпечення зобов’язань, господарсько-правова відповідальність
Бібліографічний опис