Українська діалектологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є формування в здобувачів вищої освіти-філологів системи знань з відповідної навчальної дисципліни, вироблення в них умінь та навичок збирати й аналізувати діалектний матеріал; розуміння важливості діалектної мови для історії народу, історії мови, духовної та матеріальної культури українців, української літературної мови. Предметом української діалектології як галузі українського мовознавства є вивчення фонетичної, граматичної і лексичної будови говорів, говірок і наріч, географічного поширення окремих чи багатьох діалектних явищ, виділення певних діалектних територіальних одиниць і групування говорів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: методи діалектологічних досліджень; відмінності, які спостерігаються між діалектами в системі голосних фонем; відмінності в діалектному консонантизмі; особливості діалектної лексики, фразеології, морфології, синтаксису; діалектні відмінності граматичних форм, розрізнення їх; визначення меж поширення діалектних явищ; основні лексичні, фразеологічні та морфологічні явища говірок української мови; правила записування діалектного тексту фонетичною транскрипцією. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде вміти: використовувати різні методи збирання діалектного матеріалу; записувати фактичний (діалектний) матеріал фонетичною транскрипцією; визначати фонетичні, морфологічні й синтаксичні риси говорів, наріч; аналізувати діалектні тексти; працювати з науковою літературою, словниками, атласами; укладати діалектні словнички.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижко О. А. Українська діалектологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - БДПУ, 2023. - 7 с.