Домінування як стратегія комуніканта-егоїста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The article is devoted to the research of the notions “strategy” and “tactic”. It focuses on the analysis of a communicative strategy of domineering. It has been found out that this strategy is noncooperative. Selfish interlocutors involve such tactics as a tactic of direct control of verbal / nonverbal opponent’s behaviour, a tactic of indirect control of verbal / nonverbal opponent’s behaviour, a tactic of demonstrating their preference and a tactic of ignoring.
Опис
У статті узагальнено існуючі погляди науковців щодо понять “стратегія” та “тактика”. Докладно проаналізовано стратегію домінування, якою послуговується комунікант-егоїст під час комунікативної інтеракції. Виявлено, що ця стратегія відносяться до групи конфліктно-спрямованих, тобто некооперативних. Акцентовано увагу на тактиках, які залучає комунікант-егоїст. Виділено тактику безпосереднього контролю, тактику опосередкованого контролю, тактику демонстрації власної переваги й тактику ігнорування.
Ключові слова
Стратегія, тактика, комунікант-егоїст, інтенція
Бібліографічний опис
Мельник О. Домінування як стратегія комуніканта-егоїста / Олена Мельник // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 53–58.
Зібрання