Культура української мови : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014.04 Середня освіта (математика), 014.08 Середня освіта (фізика), 014.09 Середня освіта (інформатика), 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології), 015.33 Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка), 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс культури української мови призначений для здобувачів вищої освітипершого року навчання. Як частина навчальної освітньої програми цей курс спрямований на формування та розвиток у майбутнього фахівця як в учасника професійного спілкування комплексної комунікативної компетенції, а саме: сукупність знань, умінь, здібностей, ініціатив особистості, необхідних для встановлення міжособистісного контакту в соціально-культурній та професійній сферах і ситуаціях людської діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура української мови» – дати знання здобувачам вищої освіти про норми літературної мови, види спілкування, його принципи і правила, етичні норми спілкування, основи мистецтва мови, а також труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури суспільства; виробити у здобувачів вищої освіти навички з культури української мови, удосконалити й систематизувати мовну освіту майбутніх учителів, підвищити рівень їх лінгвістичної компетенції, сприяти формуванню висококультурного національно-мовного рівня фахівця. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура української мови» є закріплення і вдосконалення навичок володіння нормами української літературної мови; формування комунікативної компетентності фахівця; розвиток мовленнєвої майстерності; підвищення культури розмовної мови.
Опис
Ключові слова
культура мови, культура мовлення, стилі мови, норма, етикет, етикетна формула, комунікативна ситуація, техніки спілкування
Бібліографічний опис