Силабус з навчальної дисципліни "Археологія зарубіжних країн" на 2023-2024 навчальний рік для спеціальності 032 Історія та археологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу є:вивчення студентами iсторичного минулого людства, закономiрностей його становлення та розвитку, матерiальної та духовної культури людей на основі археологiчних дослiджень, а також в широкому ознайомленні студентів із сучасним станом археологічної науки за кордоном. Предмет дисципліни – розкриття специфiки джерельної бази археологiї як науки; простежити шлях становлення та розвитку археологiї зарубіжних країн; ознайомити студентів з унiкальними та рiзноманiтними культурами та пам'ятниками світу.
Опис
Ключові слова
Археологія, артефакт, археологічна культура, культурно-історична спільнота, стратиграфія, культурний прошарок, кам’яний вік, доба бронзи, ранній залізний вік, розкопки поселень, некрополів та курганів
Бібліографічний опис