“Анна Київська – королева Франції” В. Чемериса: художня чи квазі-біографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано новий твір В. Чемериса як синтетичний жанр, що поєднує елементи історичного роману, художньої біографії та квазі-біографії. Наголошено, що автор хоч і звертається до постаті відомої історичної особи, оперує певними фактичними матеріалами, та усе ж багато епізодів, картин домислює, дофантазовує, що й зумовлює складність визначення жанру твору, який більше тяжіє до квазі-біографії.
Опис
Ключові слова
нон-фікшн література, історичний роман, художня біографія, квазі-біографія
Бібліографічний опис
Колінько О. “Анна Київська – королева Франції” В. Чемериса: художня чи квазі-біографія / Олена Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 181–187.
Зібрання