Фандрайзинг у соціальній роботі : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Фандрайзинг у соціальній роботі" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
The work program "Fundraising in social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
фандрайзинг, проектування, фонди та гранти, fundraising, design, funds and grants
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Фандрайзинг у оціальній роботі : робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 16 с.