Методичні особливості навчання предмета (українська мова) : силабус навчальної дисципліни для ОП "Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова" на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: опанування майбутніми вчителями української мови лінгводидактики й найефективніших форм організації освітнього процесу, найдоцільніших методів і прийомів навчання учнів на сучасному етапі розвитку закладів загальної середньої освіти. Завдання: 1. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепцій мовної освіти в Україні. 2. Забезпечення засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати учнів – компетентних мовців, виховувати свідомих громадян України. 3. Навчання поєднувати теоретичні знання з практичними потребами сучасних ЗЗСО, втілювати нові методичні ідеї в практику навчання предмета, застосовувати педагогічні інновації. 4. Розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою. 5. Формування в майбутніх учителів-словесників дослідницьких навичок, розвиток уміння проводити самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис