Соціальна реабілітація : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма з дисципліни "Соціальна реабілітація" для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація".
Опис
The work program in the discipline "Social Rehabilitation" for applicants for the second master's level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Post-war socio-psychological rehabilitation."
Ключові слова
реабілітація, соціальна реабілітація, реабілітаційні програми, установи реабілітації, rehabilitation, social rehabilitation, rehabilitation programs, rehabilitation institutions
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Соціальна реабілітація : робоча програма для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація". - Запоріжжя, 2023. - 17 с.