Плеоназм і тавтологія як когнітивний феномен в українському художньому тексті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У сучасній мові існує безліч фігур, що активно використовуються і часто вживаються, серед яких тавтологія і плеоназм є одними з найпоширеніших і водночас неоднозначних мовних явищ. Плеоназми і тавтологія є мовними одиницями, які, на наш погляд, цікаві для вивчення через їхню різноманітність і поширеність у мові.
Опис
Ключові слова
плеоназм, тівтологія, когнітивний феномен, художній текст, лексикографічний аналіз
Бібліографічний опис
Маринюк Д. М. Плеоназм і тавтологія як когнітивний феномен в українському художньому тексті / Д. М. Маринюк // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 29–30.