Сучасна українська мова (морфологія): силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: ознайомити студентів з основними поняттями морфології, усвідомити поняття частин мови та їх граматичних категорій; зрозуміти особливості самостійних та несамостійних частин мови. Програма курсу орієнтує на вивчення студентами-філологами морфології сучасної української літературної мови. Важливими аспектами викладання курсу є постійна увага до з’ясування теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а також орієнтація студентів на професійне застосування здобутих знань у шкільному курсі мови. Завдання курсу: засвоєння студентами теоретичних знань з морфології української мови, що дасть змогу краще й повніше аналізувати факти і явища сучасної української мови; вироблення у студентів навичок коментування та аналізу мовних фактів, умінь застосовувати набуті знання на практиці; ознайомлення студентів з дискусійними питаннями сучасної мовознавчої науки; підвищення культури усного та писемного мовлення студентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ліпич В. М. Сучасна українська мова (морфологія): силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 5 с.