Сучасна українська літературна мова (розділи: фонетика, фонологія, ерфоепія, графіка і орфографія) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Дисципліна “Сучасна українська літературна мова” є основною у системі лінгвістичних предметів філологічного факультету. Предметом її вивчення є науково узагальнений опис сучасної української літературної мови, характеристика її фонетичної системи, лексичного складу і граматичної будови, вивчення мовних одиниць (звуків, слів, морфем, словоформ, словосполучень, речень) у їх взаємозв'язках і взаємовідносинах, закономірностей творення і функціювання цих одиниць. Метою вказаного курсу є оволодіння такими розділами сучасної української літературної мови, як фонетика, фонологія, орфоепія, графіка та орфографія, засвоєння теоретичного і практичного матеріалу, вироблення навичок самостійного підходу до аналізу мовних явищ, формування фонетичної компетенції. Водночас курс містить короткі відомості з історії формування й розвитку української літературної мови, історичної фонетики тощо. Курс з фонетики та фонології є важливим для формування кваліфікованого фахівця, який не тільки ґрунтовно знає особливості української фонетичної системи, але й уміє реалізувати ці знання на практиці, мовлення якого відповідає орфоепічним нормам української літературної мови.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Сучасна українська літературна мова (розділи: фонетика, фонологія, ерфоепія, графіка і орфографія) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 11 с.