Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена аналізу стихії води в поезії відомого харківського поета Анатолія Перерви. У роботі детально розглянуто один з найбільш частотних компонентів стихії води – образ дощу, визначені ідейно-естетичні смисли, які виражає “дощ”, показана роль цього образу у вираженні основної ідейно-естетичої проблеми того чи іншого твору. В проаналізованому матеріалі образ дощу служить для віддзеркалення емоційної сфери взаємин між чоловіком та жінкою і для демонстрації концептуальних положень автора. “Дощ” дозволяє А. Перерві реалізувати принцип амбівалентності в поетичному тексті.
Опис
Ключові слова
амбівалентність води, ідейно-естетичні смисли, ідиостиль письменника, стихія води (дощ)
Бібліографічний опис
Писаревська К. В. Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви / К. В. Писаревська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 167–175.
Зібрання