Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджуються історичні мотиви поезії Я. Щоголева. Зазначається, що Я. Щоголев страждає через занепад козацтва, ідеалізує добу козаччини, та протиставляє її сучасній дійсності.
Опис
Historical motives of poetry Y. Shchogolev are investigated in the article. It is marked that Y. Shchogolev suffers from the decline of cossack’s union, idealizes the period of existence of cossacks and its contrasts modern being.
Ключові слова
Романтизм, фольклороно-історична течія, історичні мотиви
Бібліографічний опис
Регуш Ю. Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева / Юлія Регуш // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 94–101.
Зібрання