Лабораторний практикум з управління персоналом : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Лабораторний практикум з управління персоналом"для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Laboratory Workshop on Personnel Management" for applicants of the second (master's) level of higher education of the educational program "Social Pedagogy."
Ключові слова
управління, кадри, менеджер соціальної роботи, персонал соціального закладу, management, personnel, manager of social work, staff of a social institution
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Лабораторний практикум з управління персоналом : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка" на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 4 с.