Новітні фемінітиви в мові ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Словниковий склад мови постійно поповнюється за рахунок не лише запозичень, але й завдяки словотворенню. Морфеми як окремі елементи слова можуть по-різному поєднуватись як між собою, так і з коренями слів, що дає змогу їхньою обмеженою кількістю позначити практично необмежену кількість понять. У мові за кожною морфемою закріплене певне значення і місце в слові. Кожна частина мови має свій морфемний набір, власні засоби словотворення.
Опис
Ключові слова
словниковий склад мови, словотворення, морфеми, фемінітиви, утворення, фемінна семантика
Бібліографічний опис
Косенко І. І. Новітні фемінітиви в мові ЗМІ / І. І. Косенко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 20–22.