Техніка мовлення на радіо та телебаченні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка мовлення на радіо і телебаченні» є підготовка журналістів до практичної радіо-телевізійної діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Техніка мовлення на радіо і телебаченні» є формування у студентів практичних навичок ораторського мистецтва, засвоєння теоретичних знань, необхідних для постановки голосу, оволодіння прийомами мовної техніки, розвиток і вдосконалення публічних виступів. У процесі навчання значна увага приділяється мові, органічному зв’язку слова з вербальними проявами, ритму, темпу, інтонації, художньому мисленню студента.
Опис
Ключові слова
культура мовлення, техніка мовлення, журналістика, телебачення, радіо, медіа
Бібліографічний опис