Громадські об'єднання та рухи : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Громадські об'єднання та рухи" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Work program "Public associations and movements" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
громадські об'єднання, громадянське суспільство, дитячий громадський рух, молодіжний рух, жіночий рух, профспілки, public associations, civil society, children's social movement, youth movement, women's movement, trade union
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Громадські об'єднання та рухи : робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та практична психологія". – Запоріжжя, 2023. – 17 с.