Тема смерті і “герой-ремісник” у сучасному британському романі. “Останні розпорядження” Г. Свіфта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Розглянуто провідні компоненти формальної структури у прозі Г. Свіфта і розкрито міру їхньої оригінальності в контексті сучасної світової літератури. Зазначено загальні відмінності британської прози від сучасного постмодернізму. Представлено особливості функціонування літературного героя у розкритті теми смерті на матеріалі роману “Останні розпорядження”. Взаємодія підкреслено реалістичних компонентів сюжету відбувається за постмодерністичними канонами. Попри загальну тенденцію, мотив смерті з модифікатора другого плану, в “Останніх розпорядженнях” стає лейтмотивом.
Опис
Ключові слова
протагоніст, літературна тема, поетика, постмодернізм, національний аспект
Бібліографічний опис
Крамар В. Тема смерті і “герой-ремісник” у сучасному британському романі. “Останні розпорядження” Г. Свіфта / Володимир Крамар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 210–215.
Зібрання