Провідні тенденції сучасної регіоналістики : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальни рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є характеристика процесу становлення регіональних студій з особливим акцентом на вивчення історіографії історії південної України; надання оцінки вивчення історії історичних регіонів на сучасному етапі; виховання толерантного ставлення до історичних процесів та персоналій з огляду на специфіку регіональних студій. Предметом вивчення дисципліни є дослідження основних напрямків та методологічних підходів до вивчення регіональних студій, ознайомлення студентів з ключовими концепціями, теоріями та методами, які використовуються в регіональних історичних дослідженнях. Курс спрямований на розвиток аналітичних та критичних навичок студентів у галузі регіональної історії.
Опис
Ключові слова
регіоналізм, історіографія, ідентичність, територіальність, культурна спадщина, географічність, регіональна історія
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Провідні тенденції сучасної регіоналістики : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальни рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.