Ігрові просвітницько-профілактичні технології у роботі з дітьми та молоддю : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Ігрові просвітницько-профілактичні технології у роботі з дітьми та молоддю" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Gaming educational and preventive technologies in working with children and youth" for applicants of the first (bachelor's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
ігрова діяльність, настільні ігри, профілактика, просвіта, діти та молодь, game activity, board games, prevention, children and youth
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Ігрові просвітницько-профілактичні технології у роботі з дітьми та молоддю : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 4 с.