Силабус з навчальної дисципліни "Археологія " для спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: вивчення студентами iсторичного минулого людства, закономiрностей його становлення та розвитку. Надання студентам необхідного обсягу знань для самостійного реконструювання історичного розвитку людства на основі речових джерел Предмет вивчення археології – історія України та закономірності її розвитку на підставі речових (археологічних) джерел.
Опис
Ключові слова
Археологія, артефакт, археологічна культура, культурно-історична спільнота, стратиграфія, культурний прошарок, кам’яний вік, доба бронзи, ранній залізний вік, розкопки поселень, некрополів та курганів.
Бібліографічний опис
Папанова В. Силабус з навчальної дисципліни "Археологія " для спеціальності 014 Середня освіта (Історія). - Запоріжжя БДПУ, 2023. - 7 с.