Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В статті розкриваються проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців, підкреслюються особливості мовної та професійної соціалізації, висвітлюється необхідність професійної ідентифікації, професійної адаптації, формування у студентів комунікативної компетентності і готовності до професійної діяльності в сучасних умовах суспільного розвитку.
Опис
Ключові слова
Болонський процес, професійна соціалізація, викладання іноземної мови, іншомовна комунікативна соціалізація, поліструктурність
Бібліографічний опис
Нікітенко В. О. Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування / В. О. Нікітенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 38–45.
Зібрання