Стан дослідженості проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті систематизовано наукові погляди стосовно проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Актуальність статті зумовлена наявністю протиріч між необхідністю формування полікультурної компетентності серед іноземців, які навчаються в медичних закладах освіти України, та відсутністю систематизованої науково-методичної бази щодо формування в них полікультурної компетентності, оскільки за минулі десятиріччя в науково-педагогічному доробку була проведена невелика кількість досліджень, присвячених цій проблемі та освіті іноземців в Україні взагалі, а кількість іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України значно збільшилась. Мета статті – здійснити аналітико-реферативне дослідження стану розробленості проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. У роботі було проаналізовано стан дослідженості проблем формування полікультурної компетентності в процесі вивчення гуманітарних дисциплін серед студентів закладів освіти різних ступенів і форм акредитації; серед іноземних студентів, зокрема серед іноземних студентів закладів медичної освіти України. Було приділено увагу дослідженням аспектів формування полікультурної компетентності в закладах освіти України різних ступенів та форм акредитації, студентів закладів професійної освіти різних спеціалізацій; формування полікультурної компетентності та/або її компонентів серед іноземних студентів, зокрема серед іноземних студентів-медиків. У ході аналітико-реферативного дослідження науково-педагогічної та спеціальної літератури було виявлено й обґрунтовано необхідність формування саме полікультурної компетентності саме в іноземних студентів, які навчаються в закладах освіти України, зокрема в закладах вищої медичної освіти, зокрема в процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Виокремлено роль мовних дисциплін у формуванні полікультурної компетентності іноземних студентів.
Опис
In the article the main scientific thoughts concerning the problems of forming multicultural competence of the foreign medical students in the process of learning humanitarian disciplines were systematized. The relevance of the article is attributable to the presence of contradictions between the necessities of forming multicultural competence among foreigners who study on the medical educational institutions of Ukraine, and absence of systematized scientific and methodological basis concerning the issue of forming multicultural competency among foreign medical students, since during recent decades in the whole amount of scientific and pedagogical works a small quantity of researches dedicated to the mentioned problem, as well as the whole problem of education of foreign citizens in Ukraine, had been performed; and at the same time there is a great increase in the number of foreign students studying in Ukrainian institutions of higher medical education. The aim of the article is to perform an analytical review of the field of research and studies concerning the problems of forming multicultural competency among foreign medical students in the process of learning humanitarian disciplines. In the paper the fields of research and studies concerning the problems of forming multicultural competence in the process of learning humanitarian disciplines, the problems of forming multicultural competence among the students of establishments of higher education of different grades and accreditation levels, the problems of forming multicultural competence among foreign students, especially among the students of Ukrainian institutions of higher medical education were analyzed. Attention was paid to the researches of aspects of forming multicultural competence in educational institutions of different forms and levels of accreditation, forming multicultural competence in professional education of different specializations, forming multicultural competence and/or its components among foreign students, especially foreign medical students.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кременчук А. Стан дослідженості проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Анна Кременчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 310–321.
Зібрання