Управління персоналом соціальних закладів : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Управління персоналом соціальних закладів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Work program "Personnel management of social institutions" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social pedagogy."
Ключові слова
управління, персонал, соціальний заклад, організація, management, staff, social institution, organization
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Управління персоналом соціальних закладів : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 18 с.