Практикум з обраного виду спорту : силабус освітнього компонента за ОП «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з обраного виду спорту» є підвищення спортивної майстерності в обраній спеціалізації і спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей через оволодіння студентами основами технічних прийомів, а також тактичних дій в обраному виді спорту, здатності застосовувати знання про мету, завдання, принципи, засоби та методи навчання технічним і тактичним прийомам обраного виду спорту, необхідні для самостійної спортивної, тренерської діяльності, педагогічної і організаційної роботи. Предмет курсу концентрується на систематизованому аналізі технічних та тактичних аспектів обраного виду спорту з метою глибокого освоєння та вдосконалення студентами основних принципів та методів гри, їх правильності виконання. Такого плану підхід спрямований на розвиток вмінь студентів у використанні технічних прийомів та тактичних стратегій в обраній галузі спорту. В рамках курсу студентам пропонується глибоке вивчення та аналіз ключових аспектів гри або виконання прийомів, що включає у себе аналіз рухів, позиціонування, взаємодію з партнерами або опонентами, а також вміння приймати обґрунтовані рішення в різних ситуаціях гри. Крім того, здобувачі вищої освіти ознайомлюються з сучасними підходами до навчання та тренування в обраному виді спорту, що допомагає їм розвивати навички самостійної спортивної, тренерської та педагогічної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Самойленко В. Л. Практикум з обраного виду спорту : силабус освітнього компонента за ОП «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 10 с.