Коучинг в соціально-педагогічній роботі : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Коучинг в соціально-педагогічній роботі" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Coaching in social and pedagogical work" for applicants of the second (master's) level of higher education of the educational program "Social Pedagogy."
Ключові слова
коучинг, соціальна робота, соціальна педагогіка, coaching, social work, social pedagogy
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Коучинг в соціально-педагогічній роботі : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка" на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 4 с.