Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У даній статті основну увагу зосереджено на семантико-прагматичному аналізі вказівних займенників ça, cela, ce в якості субституту теми сегментованого висловлення з метою визначення передумов вибору даного типу займенників з-поміж інших типів субституту, зокрема особових ненаголошених займенників. У роботі розглянуто референційне відношення, що встановлюється між темою і зазначеним типом субституту, особливості вживання кожного з вказівних займенників і відтінки значень, які виникають у сегментованому висловленні в разі використання даного типу субституту.
Опис
Ключові слова
тема, прономінальний субститут, вказівний займенник, актуальна й віртуальна референція, семантичний зміст, референційне відношення
Бібліографічний опис
Мєдвєдєва Н. О. Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові / Наталія Мєдвєдєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 89–95.
Зібрання