Методика викладання української мови у закладах вищої освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік, ОП Середня освіта (українська мова і література)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: 1) забезпечити теоретичну й методичну підготовку студентів в галузі викладання української мови, що сприяє формуванню методичного мислення й засвоєння метамови методики як науки і є визначальною умовою для майбутньої плідної педагогічної діяльності; 2) підготувати студентів до успішного проходження активної педагогічної практики в закладах середньої освіти – школах, гімназіях, ліцеях, коледжах – як чергового важливого етапу в їхній педагогічній освіті, який сприяє закріпленню теоретичних знань і формуванню професійних умінь і навичок, методичної та професійної компетентностей.. Завдання: 1) сформувати розуміння методики української мови як прикладної науки, розкривши зміст її основних понять і категорій; 2) усвідомити в узагальненому вигляді основні досягнення й ідеї в галузі методики навчання української мови та шляхи її розвитку вітчизняними й зарубіжними вченими-методистами та вчителями-практиками; 3) схарактеризувати основні тенденції, напрями й проблеми сучасної методики навчання української мови; 4) ознайомити студентів із цілями, завданнями й змістом курсу української мови в сучасній школі, сформувати уявлення про чинні програми та навчально-методичні комплекси; про основні форми навчальної діяльності, ефективні методи й прийоми, а також засоби навчання, що застосовуються на уроках української мови, на елективних і факультативних заняттях і в позакласній роботі з предмету; 5) виробити в студентів уміння планування роботи з української мови, побудови уроків, здійснення контролю за діяльністю учнів і перевірки й оцінки їх знань, умінь і навичок; 6) сприяти формуванню вмінь і навичок самостійного засвоєння навчально-методичної літератури, досвіду вчителів і застосування на практиці досягнень сучасної методики.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нищета В. А. Методика викладання української мови у закладах вищої освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік, ОП Середня освіта (українська мова і література). - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 7 с.