Стилістичні особливості публіцистичних текстів автомобільної тематики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В умовах сучасного суспільства, де головною рушійною силою є інформація, провідним видом дискурсу, що реалізує рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини, є медіадискурс.
Опис
Ключові слова
публіцистичний текст, стилістичні особливості, медіадискурс, автомобільний дискурс, автомобіль
Бібліографічний опис
Нижник Н. В. Стилістичні особливості публіцистичних текстів автомобільної тематики / Н. В. Нижник // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 34–37.