Новітня історія країн західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-202 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни Новітня історія країн західної Європи та Америки для студентів 4 курсу є поглиблене вивчення найбільш значущих проблем розвитку провідних країн Європи та Америки в ХХ ст., а також а також в формуванні у студентів вміння їх самостійного аналізу на основі новітнього методологічного інструментарію історичної науки. Композиція матеріалу і зміст програми в значній мірі визначаються бажанням акцентувати увагу студентів на актуальних проблемах модерного та постмодерного суспільства. Запропонована програма базується на проблемнохронологічному підході до викладання історичного матеріалу. У програмі використовується традиційний хронологічний підхід, проте, укладач виходить з того, що основними переломними моментами нового часу є становлення нових економічних та політичних відносин, які дали початок формуванню громадянського суспільства в країнах Європи та Америки. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Західної Європи і Америки протягом ХХ ст., з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися в модерну та постмодерну добу в державах Заходу.
Опис
Ключові слова
новітня історія, постмодерність, міжнародні відносини, демократія, лібералізм, тоталітаризм, ксвітові війни, холодна війна, глобалізація, революція
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Новітня історія країн західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-202 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 9 с.