Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню номінацій природних стихій, як компоненту лінгвосеміотичного простору французького фольклорного тексту для дітей. Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій природних явищ, як першооснови буття, аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. На основі аналізу текстів французьких народних загадок, виявлено основні семіотичні елементи, що впливають на формування національної картини світу французького етносу.
Опис
Ключові слова
семіотика, лінгвосеміотичний простір, стихія,фольклор, картина світу
Бібліографічний опис
Мараб’ян К. Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей / Катерина Мараб’ян // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 64–68.
Зібрання