Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті здійснено порівняльний аналіз трансформації коду Беатріче у поезіях І. Я. Франка та Д. Г. Россетті. Дослідження було проведено з позицій куртуазної естетики, а саме використано центральний код аксіологічної парадигми поняття куртуазія, феномен “finʼamor”. Кохання, що трансформує онтологію любові в апологію смерті. Встановлено спорідненість внутрішнього конфлікту аналізованих творів на рівні авторських алюзій з “Божественної комедії” Данте Алігʼєрі.
Опис
Ключові слова
Період fin de siècle, куртуазна естетика, аксіологічна парадигма, “finʼamor”, інтерпретація, трансцендентний стан, модернізм
Бібліографічний опис
Боговін О. Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект / Ольга Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 130–135.
Зібрання