Нова історія країн Західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є комплексне вивчення найбільш значущих проблем розвитку провідних країн Західної Європи, а також Північної та Латинської Америки в к. XV – поч. ХХ ст., а також в формуванні у студентів вміння їх самостійного аналізу на основі новітнього методологічного інструментарію історичної науки. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Західної Європи і Америки у к. XV – поч. ХХ ст., з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися в ранньомодерну і модерну добу в державах Заходу.
Опис
Ключові слова
нова історія, модерність, модернізація, гуманізм, секуляризація, наукові відкриття, Ренесанс, Просвітництво, романтизм
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Нова історія країн Західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 6 с.