Дифузні процеси лексики в мові української періодики (на прикладі лексем усного розмовного мовлення)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається питання використання суржику в українській мові. На прикладах із друкованих періодичних видань початку ХХІ століття окреслено специфіку вживання цього мовного явища та зроблено пояснення значень суржикізмів, що зазвичай носять негативно-оцінний характер. Досліджено, що суржик зустрічається в різних тематичних групах, однак найчастіше його використовують при описуванні відносин України та Росії і військових подій. У статті здійснено короткий аналіз досліджень вітчизняних мовознавців щодо існування в українській мові суржику та зроблено висновки про це мовне явище.
Опис
Ключові слова
суржик, просторіччя, соціолект, розмовне мовлення, суміш мов, український піджин, періодичні видання
Бібліографічний опис
Панченко Т. С. Дифузні процеси лексики в мові української періодики (на прикладі лексем усного розмовного мовлення) / Т. С. Панченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 68–75.
Зібрання