Цивільний процес : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік (ОП "Право")

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати теоретичні знання з Цивільного процесу України, оволодіти навичками практичного застосування норм процесуального права.Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми цивільного процесуального права; практика застосування норм цивільного процесуального права; основні положення доктрини.
Опис
Ключові слова
Відповідач, докази та доказування, змагальність, підсудність, позов, позивач, провадження, судові рішення, скарга, цивільне судочинство, юрисдикція
Бібліографічний опис