Громадські об'єднання та рухи : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Громадські об'єднання та рухи" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Public associations and movements" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
громадянське суспільство, громадські рухи, об’єднання громадян, громадські організації, civil society, social movements, associations of citizens, public organizations
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Громадські об'єднання та рухи : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 5 с.