Поезія і релігія: інтермедіальність творчості Віри Вовк

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджується інтермедіальність на прикладі сучасної української поезії. До уваги береться різноаспектна творчість української письменниці в Бразилії – Віри Вовк. Проаналізовано досвід середньовічних черниць-містиків, чия творчість знана авторці. Здійснено класифікацію іпостасей ліричного героя. Простежується візуальність і взаємозв’язок поезії В. Вовк і релігії, передовсім народного католицизму. Здійснено компаративний аналіз лірики поетеси з образністю і сюжетністю бразильських міфів, німецьким романтизмом, а також романом М. Булгакова “Майстер і Маргарита”.
Опис
Ключові слова
Віра Вовк, поезія, інтермедіальність, міф, містицизм, народний католицизм
Бібліографічний опис
Смольницька О. О. Поезія і релігія : інтермедіальність творчості Віри Вовк / Ольга Смольницька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 229–238.
Зібрання