Філологічна аргументація в українських православних і католицьких богословсько-полемічних трактатах другої половини ХVІІ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті йдеться про історію розвитку жанру богословсько-полемічного трактату в українській літературі др. пол. XVII ст., зокрема про дискусії між православними та католицькими авторами. Визначаються характерні стилістичні особливості, зокрема філологічна аргументація. Виокремлюються провідні напрямки тогочасної православно-католицької полеміки, вказується на ролі та місці полемічних розправ у творчості провідних вітчизняних барокових авторів.
Опис
Ключові слова
полемічний трактат, православні, католики, бароко, українська література
Бібліографічний опис
Борисенко К. Філологічна аргументація в українських православних і католицьких богословсько-полемічних трактатах другої половини ХVІІ століття / Катерина Борисенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 166–174.
Зібрання