Безпека дітей та молоді в кіберпросторі : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма з дисципліни "Безпека дітей та молоді в кіберпросторі" для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Work program in the discipline "Safety of children and youth in cyberspace" for applicants of the second master's level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Соціальна педагогіка".
Ключові слова
безпечка поведінка, кіберпростір, Інтернет-середовище, гаджети, кіберзахист, safe behavior, cyberspace, Internet environment, gadgets, cyber defense
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Безпека дітей та молоді в кіберпросторі : робоча програма для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 16 с.