Урок з позакласного читання за новелою О. Генрі «Дари волхвів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті подано розробку уроку з позакласного читання за новелою О.Генрі «Дари волхвів». Учням запропоновано розгляд біографії автора. Здібності О.Генрі до малювання та винаходів допомогли йому згодом у написанні новел. Його герої – прості люди: клерки, продавчині, безхатченки, невідомі художники. Перипетії їхнього життя описані з великим захопленням та любов’ю. У новелах автор часто виправляє помилки долі героїв, втішає та допомагає їм. На уроці учні з’ясують специфіку новели як жанру, її основні риси. У вступному слові та фонограмі, презентуючи на слайдах, вчитель знайомить з біографією автора. Учні мають змогу взяти участь в інсценізації діалогу Джима та Делли про цінність різдвяних подарунків. Уривок допоможе учням усвідомити велику цінність любові та самопожертви. Після інсценізації учитель проводить бесіду за змістом твору, учні мають можливість поміркувати над пеердачею думок автором твору, його ідеї. Учні мають дати відповідь на проблемні питання, які винесені на початку уроку. Розробка уроку для позакласного читання дасть змогу поглибити знання учнів про жанр новели, розглянути життєвий та творчій шлях О.Генрі, показати цінність людських почуттів.
Опис
The article presents the lesson plan in extracurricular reading based on the novella by O. Henry «Gifts of the Magi». Students are offered to listen a summary of the author's biography. O. Henry's abilities in drawing and creating helped him later in writing short stories. His characters are ordinary people: clerks, salesmen, homeless people, and unknown artists. The experience their lives’ is described with great admiration and love. In novellas the author often corrects mistakes in heroes’ fate, comforts them and helps. During the lesson, students will learn the specifics features of the novella as a genre of literature. They will study the author’s biography while listening the teacher’s introduction, the phonogram, and watching the presentation. They are offered to take part in the performance and watch it. During which Jim and Della have a conversation about the value of Christmas gifts. This will help students to realize the great value of love and self-sacrifice. After the performance, the teacher is offered to make a discussion on the content of the novella and to consider the author's opinion and ideas. Students should answer the problematic questions raised at the beginning of the lesson. In conclusion, the lesson plan for extracurricular reading will allow students to extend their knowledge about the novella as a genre, to consider O. Henry's life and works, to show the value of human feelings.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Богданова М. Урок з позакласного читання за новелою О. Генрі «Дари волхвів» / Марина Богданова, Марія Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 132–138.
Зібрання