Кримінальне право. Загальна частина : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р., ОП Право

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою вивчення курсу є: формування системи сучасних знань із Загальної та Особливої частини кримінального права; сприяння виробленню навиків аналітичного мислення; формування розуміння правильної кваліфікації злочинів; формування уміння і навички правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів.
Опис
Ключові слова
джерела кримінального права, кримінальна відповідальність, злочин, злочин, об’єктивна сторона злочину, суб’єктивна сторона злочину, покарання, судимість
Бібліографічний опис