Цивільне та сімейне право : силабус навчальної дисципліни для 2 курсу

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати та засвоїти загальновизнані в юридичній доктрині і практиці цивілістичні постулати, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти навичками практичного застосування цивільно-правових засобів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми цивільного права, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини); практика застосування норм цивільного права; основні положення цивільно-правової доктрини.
Опис
Ключові слова
авторське право, заповіт, майнові права, особисті немайнові права, патентне право, позовна давність, представництво і довіреність
Бібліографічний опис