Право інтелектуальної власності : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р.

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є підготовка магістрів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати та засвоїти знання про засади права інтелектуальної власності та систему правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності; вміти самостійно аналізувати законодавче оформлення відносин інтелектуальної власності, оволодіти навичками практичного застосування засобів здійснення та захисту прав інтелектуальної власності. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми цивільного права, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини у сфері інтелектуальної власності; практика застосування норм цивільного, адміністративного, кримінального права щодо захисту прав інтелектуальної власності; основні положення правової доктрини.
Опис
Ключові слова
авторське право, винаходи, інтелектуальна власність, майнові права, особисті немайнові права, недобросовісна конкуренція, патентне право, піратство, плагіат, промисловий зразок, суміжні права, твір, торговельна марка
Бібліографічний опис