Європейська інтеграція та Центрально-Східна Європа : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам необхідного наукового матеріалу для розуміння сутності актуальних проблем сучасної історії країн Центрально-Східної Європи, висвітлення геополітичних, внутрішньополітичних, економічних, соціальних, культурних, демографічних процесів, які змінили обличчя регіону після закінчення холодної війни та розпаду світової соціалістичної системи і впливають на його історію сьогодні, аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз для регіональної стабільності. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи після ліквідації східного блоку, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбуваються в сучасний період у країнах регіону.
Опис
Ключові слова
Центрально-Східна Європа, міжнародні відносини, демократія, реформи, трансформація, національні інтереси, регіональні інтеграційні об’єднання, євроінтеграція, історична політика
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Європейська інтеграція та Центрально-Східна Європа : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 6 с.