Основні ознаки спортивного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У сучасній лінгвістиці дискурс є базовим поняттям, що зумовлено його специфікою, здатністю до репрезентації, інтерпретації й концептуалізації кожної сфери діяльності, в тому числі професійної. Серед інституційних видів дискурсу особливе місце займає газетний дискурс.
Опис
Ключові слова
ознаки, спортивний дискурс, газетно-публіцистичний дискурс, масмедіа
Бібліографічний опис
Моргунова Н. С. Основні ознаки спортивного дискурсу / Н. С. Моргунова // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 31–34.