Інтермедіальність роману Бориса Камера «Зламані сходи»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У 20–21 століттях набирає обертів взаємодія літератури з іншими видами мистецтва. У ХХ ст. з’явився новий компаративний літературознавчий напрям, що отримав назву міжмистецьке порівняння (англ. interartcomparison), завдяки якому розв’язуються складні питання щодо інтерпретації зв’язків літератури з іншими видами мистецтва.
Опис
Ключові слова
компаративний літературознавчий напрям, інтермедіальність, роман, детиктивна проза
Бібліографічний опис
Пономарь О. А. Інтермедіальність роману Бориса Камера «Зламані сходи» / О. А. Пономарь // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 41–44.