Управління персоналом соціальних закладів : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Управління персоналом соціальних закладів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Personnel management of social institutions" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social pedagogy."
Ключові слова
управління, кадри, менеджменр соціальної роботи, персонал соціального закладу, management, personnel, social work manager, social institution staff
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Управління персоналом соціальних закладів : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 5 с.