Коучинг в соціально-педагогічній діяльності : робоча програма

Анотація
Робоча програма з дисципліни "Коучинг в соціально-педагогічній діяльності" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Working program in the discipline "Coaching in social and pedagogical activity" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social pedagogy"
Ключові слова
коучинг, коуч, конфлікт-коучинг, coaching, coach, conflict-coaching
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Коучинг в соціально-педагогічній діяльності : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 17 с.