Семантична структура морально-етичних категорій в українській поезії другої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Сучасні мовознавці розглядають слово як одну з найважливіших мовних одиниць, у якій фіксуються наслідки пізнавальної діяльності людини в узагальненому вигляді. Значення слова і його роль у мові визначаються, по перше, складними і багатоманітними зв’язками з позамовною дійсністю – явищами, які воно називає, суспільством, у якому слово функціює, індивідуально-психологічними процесами, що відбуваються у свідомості людини при засвоєнні і використанні мови; по-друге, його місцем у мовній системі, зв’язками з іншими її елементами.
Опис
Ключові слова
семантична структура, морально-етичні категорії, українська поезія, друга половина ХХ століття, семантична структура, семантична структура слова
Бібліографічний опис
Скидан К. С. Семантична структура морально-етичних категорій в українській поезії другої половини ХХ століття / К. С. Скидан // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 51–54.